Gewone mensen

Bestuurders en beleidsmakers zijn ze liever kwijt dan rijk: gewone mensen*. Gewone mensen verstoren de feestjes van plannen en voorgenomen besluiten. Gewone mensen vinden van alles en weten het altijd beter. Dat is lastig als je net een winkelcentrum wilt vernieuwen of een set met regels wilt introduceren. Dan stuit je op verzet. En dat verzet vindt zijn fundament in eigen belang. Het raakt de gewone mensen in hun ziel. Dus hebben ze er veel voor over om het onheil te keren. De hakken gaan in het zand en dat zand strooien de gewone mensen vervolgens in de beleidsmachines. Het eerste succes is een feit: uitstel en tijdwinst. Een slimme strategie. Het collectieve geheugen van gewone mensen is immers vele malen groter dan dat van bestuurders en beleidsmakers. Die wisselen veel vaker van baan dan de gewone mensen van huis.

Lastiger wordt het als bestuurders graag een stempel willen overhouden aan de periode dat ze actief zijn. Die dadendrang leidt onherroepelijk tot botsingen met de gewone mensen. Zij ruiken hoe groot de ambitie van de bestuurder is. En hoe groter die ambitie, hoe groter de clash.

Gewone mensen weten veel, voelen zich betrokken bij hun leefwereld en zijn in beginsel verstandig. Dat laatste verandert als zij onder druk worden gezet. Druk werkt als een rode lap op een stier. Zolang je gewone mensen met respect benadert, kunnen die je veel wijsheid brengen.

Afgelopen week was ik bij een bijeenkomst van de groep gewone mensen die misschien wel als het moeilijkst bekend staat om mee te dealen: de vertegenwoordigers van huurdersorganisatie. Deze gewone mensen kennen alle regeltjes uit hun hoofd, hebben vele bestuurders zien komen en gaan en versmelten tot één blok weerstand als ze onraad ruiken. Maar als je een beroep doet op hun kennis en ervaring en bereid bent om naar ze te luisteren, dan gaat er een wereld voor je open. Zo ook afgelopen maandag. Zij legden feilloos bloot wat er allemaal verkeerd gaat bij het verhuren van woningen. Zij waren creatief in het bedenken van oplossingen en ook bereid om door te denken over nieuwe. In anderhalf uur brachten ze meer informatie op tafel dan beleidsmakers in zes weken. De succesfactor voor deze rijke oogst: respect en de bereidheid tot luisteren. Zo simpel kan het zijn.

 

* gewone mensen: iedereen behoort wel eens tot de gewone mensen. Het is een rol waar je regelmatig in terecht komt. Hoe wil jij als gewoon mens behandelt worden? Vergelijk het met de fietser die op de automobilist foetert en omgekeerd.

 

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>