Weglopen?

Loop jij weleens weg uit een vergadering?

Als professional hou je van je vak. Je hebt een bewuste keuze gemaakt om een vak te leren en je daarin verder te ontwikkelen. Hoe vaker je wordt belast met triviale organisatievraagstukken, hoe sneller je motivatie, werkplezier en loyaliteit dalen. Vergaderingen vormen potentiële valkuilen. Managers denken dat ze niet zonder kunnen. Professionals haken op voorhand af. Eerst voor vergaderingen. Later zoeken ze hun heil elders. Wat kan je als professional doen?

Bij het horen van het verhaal van Marja schoten me de tranen in de ogen. Als verpleegkundige had ze haar roeping gevonden. Ze zette zich in voor haar patiënten, nam de tijd voor een praatje, zorgde voor verlichting als ze het even moeilijk hadden en genoot als ze de afdeling weer opgeknapt verlieten.

Helaas bestond haar werk niet alleen uit de zorg voor patiënten. De organisatie eiste ook een deel van haar tijd op. En dat aandeel groeide en groeide. Ze bracht steeds meer tijd door aan de vergadertafel en steeds minder tijd aan het bed. In het begin had het nog belangrijk geleken, dat vergaderen. Haar manager gaf haar de indruk dat hij geïnteresseerd was in haar bijdrage. Maar naarmate het jaar vorderde, kreeg ze een steeds grotere weerstand tegen al dat vergader. Ze merkte dat haar bijdrage en daarmee haar invloed zeer beperkt was. Ze voelde zich steeds nuttelozer en machtelozer. Nutteloos omdat ze haar patiënten niet meer de zorg kon bieden die ze gewend was. Ook nutteloos omdat ze vergaderingen bijwoonde waar niemand zat te wachten op haar inbreng. En machteloos omdat ze geen idee had hoe ze deze vicieuze cirkel kon doorbreken.

Ze brak toen haar manager erop stond dat ze haar zorg voor een patiënt stante pede moest staken om een vergadering bij te wonen over een reorganisatie. Ook nu leek het of haar bijdrage belangrijk was. Toen puntje bij paaltje kwam was haar in twee uur vergaderen helemaal niets gevraagd. Ze had zelf ook nergens op kunnen reageren. Ondertussen had ze veel aan haar patiënten gedacht die ze zo plotseling alleen had moeten laten. Op weg naar huis nam ze een rigoureus besluit. Met pijn in het hart nam Marja ontslag en ging op zoek naar een andere baan.

Wat Marja is overkomen, is niet uniek. Het overkomt veel professionals. Ze zijn enthousiast en bevlogen als het gaat om de uitvoering van hun vak. Ze balen van het geneuzel en gebazel dat die uitvoering in de weg staat. Hoe zou dit verhaal afgelopen zijn als Marja af en toe de Wet van de Twee Voeten had toegepast? De Wet van de Twee Voeten zegt dat je verplicht bent je voeten te gebruiken en weg te lopen als je niets kunt leren of niets bij kunt dragen.

Niets houd je tegen om de Wet van de Twee Voeten toe te passen in je vergaderingen. Maak een statement, loop weg en ga iets nuttigs doen. De eerste keer wordt je vreemd aangekeken. Maar als je verwijst naar De Wet van de Twee Voeten en uitlegt waarom je de hem toepast, zal je begrip oogsten. Je opent de ogen van je collega’s en je gedrag zal navolging krijgen. Eens zullen je collega’s je dankbaar zijn dat je ze kennis hebt laten maken met deze Wet van de Twee Voeten.

Nog even over deze wet. De Wet van de Twee Voeten komt uit de werkvorm ‘Open Space’. Het effect van deze Wet is dat je alleen deelnemers overhoudt die een bijdrage kunnen en willen leveren. Het houdt zowel de organisatoren als de deelnemers scherp op de vraag: Zijn we (nog) wel met de goede dingen bezig?

Gratis checklist

Wil je weten hoe effectief en efficiënt je vergaderingen zijn? Vraag dan de gratis checklist aan.

Print Friendly

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>