Wie de jeugd heeft …

Als ik aan mensen vraag waar ze hebben leren vergaderen, dan hoor ik meestal:

  • in de praktijk
  • van mijn collega’s

In mijn beleving komt dat op ongeveer hetzelfde neer. Slechts een enkeling leest wel eens een boek over deze materie of heeft een cursus gevolgd. Op de werkvloer worden de mores geleerd en bepaald wat de norm is. Als nieuwkomer merk je dat het lastig is om die vaste set van gewoonten te doorbreken.

Onlangs had ik het genoegen om een mini-workshop te geven aan de bloem der natie: studenten. Het was vrijdagavond 21u. Toch was een redelijke groep aanwezig om te ontdekken welke bouwstenen je nodig hebt voor een goede vergadering. Na afloop van workshop trok één student mijn aandacht. Hij vertelde dat hij en zijn bestuur beter vergaderden dan zijn collega’s op zijn werk dat hij als bijbaantje deed. Ik grapte nog dat hij nu ook nog de bagage van de workshop in zijn rugzak had. Tegelijkertijd dacht ik: hoe lang nog? Hoe lang vergader je nog beter dan je collega’s op je werk? Voor je ben ingekapseld door de ongeschreven regels van je collega’s.

 

Print Friendly

1 comment to Wie de jeugd heeft …

  • I started cloth diapering so my baby would wake up dry, and to save money! I have so many favorite things about cloth diapering! I really like that I do21#8n&7;t have to remember to buy diapers and if I start to run out, I can just wash them!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>