Herken je deze? Debat, discussie en dialoog

Als vergaderaar heb je het niet altijd even makkelijk. Voor je het weet is de geest uit de fles en vliegen de argumenten over tafel. Wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe krijg je dat weer onder controle?
Het kan je helpen als je weet in wat voor gesprek je verzeild bent geraakt. Daarvoor kan je onderscheid maken in debat, discussie en dialoog.

Debat
Als er een debat gaande is, dan kan je verzoening op je buik schrijven. De debaters zullen alles uit de kast halen om de overige aanwezigen te overtuigen van hun gelijk. Daarvoor zullen ze de onderlinge verschillen steeds groter maken. De winnaar van het debat wordt bepaald door het publiek. Dus wees erop bedacht dat veel stof wordt opgewekt om jou te imponeren.

Discussie
Bij de discussie is er nog hoop dat de deelnemers hun inzichten wijzigen. Met argumenten proberen ze hun standpunten te onderbouwen. Doel is natuurlijk dat de ander luistert en gaat inzien dat die argumenten daadwerkelijk hout snijden. Een veel gebruikte misleiding tijdens discussies is het door elkaar halen van feiten en meningen. Hoe meer meningen worden aangevoerd, hoe meer de discussie op een debat zal lijken. Het resultaat van een goede discussie zal zijn dat de deelnemers een overzicht hebben van alle argumenten en op basis daarvan een richting kunnen bepalen of een besluit kunnen nemen.

Dialoog
Bij dialogen ligt het accent veel meer op luisteren, meebewegen en aanvullen. Tijdens een dialoog ligt het doel op een gezamenlijke oplossing. Dat merk je meteen aan constructieve houding van de deelnemers. Er zit geen spanning in de lucht.Het accent ligt op samenwerken in plaats van tegenwerken.

Debat, discussie en dialoog zijn in feite gesprekstechnieken. Je kan ze dus ook bewust inzetten. Vraag eens aan de vergadering om een debat te voeren. Als je dat laat voorbereiden zal je zicht krijgen op  tegenstellingen. Dat helpt om zicht te krijgen op ingewikkelde onderwerpen.

Een discussie met als spelregel dat argumenten niet worden herhaald, resulteert in het hele palet aan argumenten voor en tegen.

De dialoog is zeer geschikt bij het verkennen van mogelijkheden. Wat zal goed en wat zal minder goed werken? Dialogen dagen uit om nieuwe wegen te bewandelen en creatief te handelen. Dat wordt makkelijker als iedereen het beoogde doel in het oog houdt.

Print Friendly

2 comments to Herken je deze? Debat, discussie en dialoog

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>